Privacy

PRIVACY STATEMENT PIETARZ DIGITAL MARKETING BV.

VERSION: JUNE 2021

Below you can read how we (Pietarz Digital Marketing BV) handle your personal data. We will of course do this as carefully and confidentially as possible. This privacy statement applies to all communications between you and Pietarz Digital Marketing BV, the method of communication does not matter. For the readability of the document, the we form was chosen. Where ‘we’ or ‘our’ is stated, the private company Pietarz Digital Marketing is meant

WHAT ARE PERSONAL DATA?

All data that tells something about you and can be used to identify you is personal data. For example, consider your name, your contact or address details and your BSN. Some of these data, such as race, religion or criminal history, are special personal data

SPECIAL PERSONAL DATA

We do not process special personal data. If this is the case, explicit permission will be requested. Personal data of persons under the age of 16 We do not intend to process personal data of persons under the age of 16. However, we cannot check whether a visitor to our website is older than 16 years of age. If you are convinced that we have collected personal data from a minor without the consent of a parent or guardian, you can contact Roy at Roy@pietarz.nl. She will then ensure that this information is deleted.

1. ABOUT US

Pietarz Digital Marketing Roy Pieters and Paul Rozendal

Questions or would you like to make a request?

2. PERSONAL DATA

We (possibly) process the following personal data about you:

 • First and last name
 • Address data
 • phone number
 • E-mail address
 • IP address
 • Location data
 • Data about your surfing behavior across different websites (for example because this company is part of an advertising network)
 • Internet browser and device type
 • Bank account number
 • Portraits (when using Gravatar in comments)
 • Customer number, order number, quotation number and invoice number (for sole proprietorships and general partnerships)

How do we obtain that personal data? We have obtained the above personal data from you personally, for example because you have submitted a quote request, left a comment or completed a contact form.

3. PURPOSES

We only process your personal data when permitted by the GDPR and UAVG and for the purposes described below.

CONTACT

Heeft u contact met ons opgenomen per telefoon, e-mail, het contactformulier, chat of socialmedia, dan hebben wij uw gegevens ontvangen. Deze verwerken wij om te kunnen reageren op uw bericht aan ons. In alle andere gevallen verwerken wij de gegevens, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waarover het contact was en hoe u toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat wij u beter kunnen helpen en betere prioriteiten kunnen stellen.​

REACTIES

Als u een reactie op onze website achterlaat, onder een blogpost of een recensie bij een product, dan verwerken wij uw naam en misschien uw portretfoto wanneer u gebruik maakt van Gravatar. Dit laten wij in principe oneindig online staan, tenzij de blogpost of het product van de website verdwijnt, of wanneer u een verwijderingsverzoek bij ons indient. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven door ons of een derde op uw reactie.​

NIEUWSBRIEF, INSTRUCTIEVE EN PROMOTIONELE E-MAILS

Wij versturen u graag nieuwsbrieven, instructieve en promotionele e-mails. Deze mailtjes ontvangt u alleen als u zichzelf daarvoor heeft aangemeld. Wij in dat geval uw naam en e-mailadres om u e-mails te kunnen sturen. Onder iedere mail wordt de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven. Wij bewaren uw gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich heeft uitgeschreven.

OFFERTES EN FACTUREN

Wanneer u een offerte aanvraagt of een product of dienst aanschaft, verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van de offerte of factuur. Dat zijn in elk geval uw naam, adres, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte offerte of factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we te zien krijgen van welke rekening de betaling komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 7 jaar.

GERECHTVAARDIGD BELANG

In sommige van bovenstaande gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Wij hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan wij de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en om ons gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

4. DOORGIFTE

Wij werken voor het uitvoeren van onze diensten samen met verschillende leveranciers en partners. Wij delen uw gegevens met de volgende derden, dit zijn onder andere partijen die:

 • Onze website hosten
 • Onze nieuwsbrieven versturen
 • Onze betalingen en incasso’s afhandelen

Met subverwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij werken alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving. Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners hebben we passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed worden beschermd.

DOORGIFTE AAN DERDEN

Wij delen uw gegevens niet met personen of organisaties anders dan hierboven staat beschreven. Tevens zullen nooit uw gegevens verkopen. Het kan echter wel voorkomen dat wij verplicht worden om uw gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld bij een onderzoek naar fraude.

5. UW RECHTEN

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op met Roy via Roy@pietarz.nl

INZAGE, RECTIFICATIE EN WISSING

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.​

BEPERKING VAN DE VERWERKING

U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u heeft gemaakt tegen de verwerking.

RECHT OP BEZWAAR

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen wij uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.​

GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

TOESTEMMING INTREKKEN

Hebben wij uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

KLACHTEN

Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht om uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.​

DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. Alle partijen die uw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (den aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

6. COOKIES

Wij maken gebruik van standaard cookies zodat de website goed functioneert. Standaard cookies bestaan uit 2 soorten cookies: functionele en analytische cookies.

FUNCTIONELE COOKIES

Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Denk aan inloggen, de chat en het onthouden van informatie zodat u niet steeds alles opnieuw hoeft in te vullen.

ANALYTISCHE COOKIES

Met deze cookies meten en analyseren we hoe u onze website gebruikt. We meten bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina’s hebben bezocht. Deze informatie gebruiken wij om onze website en dienstverlening te optimaliseren. Hier gebruiken wij ook software van derden voor, zoals Google Analytics, die wij privacyvriendelijk hebben ingesteld. Goed om te weten: de statistieken en rapportages zijn niet te herleiden naar individuen.

ADVERTENTIECOOKIES

We plaatsen advertenties op andere websites en in andere apps. Om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw interesses verzamelen we gegevens van uw bezoek om een beeld te krijgen van mogelijke interesses. Ook kunnen we met deze cookies bijhouden welke advertenties uw al heeft gezien, zodat u niet steeds dezelfde advertenties te zien krijgt.​

SOCIALE MEDIA COOKIES

Hiermee kunnen we uw voorkeuren en interesses onthouden. Dit is handig omdat we onze website op deze manier van informatie kunnen voorzien die zo relevant mogelijk is voor u. We proberen de website zoveel mogelijk op u aan te laten sluiten.

INTERESSES EN VOORKEUREN COOKIES

Deze cookies zijn onder andere nodig om de inhoud van onze website te kunnen delen via je sociale media, zoals Facebook en Instagram. Graag verwijzen wij u door naar de privacyverklaringen van de respectievelijke socialmediakanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan:

Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen: Pietarz Digital Marketing B.V. heeft daar geen invloed op.

OVERIGE COOKIES

Sommige pagina’s van onze website bevatten zogenaamde ‘embedded elementen’. Dit zijn teksten, documenten, afbeeldingen of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn en op onze website getoond worden. Wij hebben niet altijd inzicht in overige cookies. Kom je andere cookies tegen dan wij hebben beschreven, laat het ons dan weten. Je kunt ook contact opnemen met de partijen in kwestie om te vragen welke cookies ze plaatsen, waarom ze dat doen, wat de levensduur van deze cookies is en hoe er wordt omgegaan met je privacy.

COOKIES UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN

Indien gewenst kunt u cookies uitschakelen en/of verwijderen. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser. Cookies verwijderen in Internet Explorer Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Delete cookies in Firefox Go to Tools > Options > Privacy tab. Click Clear your recent history. Under Details you can indicate what exactly you want to delete. In any case, check Cookies. You can also indicate how old the cookies should be. Choose All here.

Delete cookies in Chrome Click on the icon with 3 lines at the top right. Click on Tools > Clear browsing data… In any case, make sure that ‘Delete cookies and other site and plug-in data’ is checked. You can also indicate how old the cookies should be. Choose All here. Other browsers Are you using another browser? Then use the help function of your browser to find out how you can disable and/or delete cookies

EXTERNAL LINKS

This website contains links to other websites. By clicking on a link you will go to a website outside this website. These websites may use cookies. These cookies are separate from our website, and we would therefore like to refer you to the cookie or privacy statement of the relevant website.

7. CHANGES

We may have to change our privacy statement, for example if we use a different working method. If that is the case, the new privacy statement will be published on our website. If the changes apply directly to you, we will also communicate the changes directly to you